Op maandag 9 oktober ontving minister Henk Kamp de ereklimaatpenning. Klimaatbureau HIER, dat de penning jaarlijks uitreikt, prijst minister Kamp "vanwege het feit dat hij het klimaat voor het eerst centraal op de agenda heeft gezet. Dankzij de doortastende en inspirerende wijze waarop de VVD-bewindsman de afspraken van Parijs heeft opgepakt, is een cultuuromslag gerealiseerd op zijn ministerie. Op dit moment is het Ministerie van Economische Zaken de belangrijkste aanjager van het klimaatbeleid. Het meest zichtbare resultaat van de aanpak van minister Kamp is de snelle ontwikkeling en kostenverlaging van wind op zee."

Bij het in ontvangst nemen van de klimaatpenning uit handen van prinses Laurentien, zei minister Kamp deze te zien "als een erkenning voor alle partijen die zijn betrokken bij de transitie van fossiele naar duurzame energie: energiebedrijven, milieuorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties, energie-intensieve bedrijven en decentrale overheden. En zeker ook voor de medewerkers van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Dankzij hun gezamenlijke inzet is de energietransitie definitief ingezet. Het aandeel duurzame energie verviervoudigt tussen 2013 en 2023. We zijn op de goede weg, maar hebben nog een lange reis voor de boeg."
Rijksoverheid - Minister Kamp ontvangt ereklimaatpenning
Reageer
  • Deel
Druk af