Wakker Dier laat weten zich te beraden op juridische stappen tegen minister Schouten van Landbouw. De minister negeert volgens de dierenwelzijnsorganisatie het oordeel van de rechter over de vangmethode voor uitgelegde leghennen. De organisatie won een proces tegen de gangbare praktijk. Daarin worden dieren bij de poten gepakt en met een bosje van 3 à 4 kippen in één hand verzameld om vervolgens op de kop in een krat te worden gestopt. Dat levert zowel de nodige gebroken poten als vleugels op. Wakker Dier ageert tegen de niet vanuit diervriendelijkheid maar efficiency ontworpen methode en promoot de door Eyes on Animals in Nederland geïntroduceerde 'Zweedse vangmethode'. Bij die methode worden de kippen één voor één opgepakt en rechtop in het krat geplaatst.

In antwoord op Kamervragen schrijft minister Schouten de weinig diervriendelijke methode voorlopig te zullen gedogen. Wakker Dier reageert teleurgesteld: "De minister geeft toe dat miljoenen kippen bij het ruwe vangen aan de poten hun vleugels breken. In de keuze tussen fatsoen of de belangen van de agrolobby, kiest ze helaas voor het laatste."

Volgens Wakker Dier is de minister laf en verschuilt ze zich bij haar standpunt achter een brief van de Europese Commissie. De Commissie suggereerde eerder dat het verbod op het vangen van kippen aan de poten mogelijk per ongeluk in de Europese wet stond en in heel Europa dit verbod al jarenlang massaal wordt overtreden. Om die redenen zou ingrijpen niet acuut nodig zijn. De minister wil een rapport over de weinig zachtzinnige vangstmethode afwachten dat volgend jaar verschijnt.

Wakker Dier gelooft niet dat het verbod ‘per ongeluk’ in de wet terecht is gekomen. Aan wetgeving in de EU gaan doorgaans gedegen en jarenlang durende processen vooraf waarbij de inspraak van vele stakeholders wordt betrokken. Daar komt nog eens bij dat de rechter die in het voordeel van Wakker Dier oordeelde het ‘per ongeluk’ argument al naar de zijlijn had verwezen omdat ook de EU-Transportverordening het verbiedt dieren bij de poten op te tillen en, zei de rechter "daarvoor geen uitzonderingen kent.” De NVWA was na deze uitspraak gaan handhaven op het vangen aan de poten en had enkele vangploegen al boetes gegeven. De minister fluit nu de NVWA weer terug.

Update 15u15
In de eigen tekst hierboven gebruikte de redactie het woord 'ruw' - net zoals Wakker Dier in één van de citaten - om de vang- en verzamelmethoden te kwalificeren. Voor voorzitter Kees de Jong van de vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland was dat aanleiding om contact met ons te zoeken. Hij vindt het woord 'ruw' grievend omdat pluimveehouders hun werk niet ruw maar juist zo zorgvuldig mogelijk doen. Wel erkent hij dat er 'cowboys' kunnen zitten in de vangploegen die boeren inhuren, maar hij ziet zulke figuren als uitzonderingen.

Omdat we begrijpen hoe het woord bij boeren binnenkomt en dat hun perspectief verschilt van dat van consumenten met een kritische houding ten aanzien van dierenwelzijn, hebben we zijn verzoek voor wat betreft onze eigen tekst ingewilligd. We censureren de woordkeuze van Wakker Dier niet.

De Jong vertelde ons dat de pluimveesector in gesprek is met onder meer de Dierenbescherming en Eyes on Animals om de weliswaar zorgvuldige maar niet zachtzinnige vangmethode (onze woorden) te vervangen door een diervriendelijkere. Waar dat toe gaat leiden, is op dit moment nog onbekend.
Reageer
  • Deel
Druk af