Het op-één-na-grootste graszaadbedrijf ter wereld, het Gelderse familiebedrijf Barenbrug, werkt aan een nieuwe grassoort. Gras waardoor de koeien buiten in de wei "substantieel minder methaan uitstoten", zegt ceo John Thijssen in het Financieele Dagblad.

Methaan geldt als een weliswaar in relatief korte tijd afbrekend klimaatgas, maar heeft in die tijd wel een circa 20 keer zo grote impact op klimaatverandering als uitgestoten CO2. Met het 'minder winderige' gras wil Barenbrug een aantal vliegen in één klap slaan.

Door de grondstof voor melk - gras - zo aan te passen dat koeien minder methaan uitstoten (door te boeren en scheten te laten) krijgt de melkveehouderij wat meer lucht met het oog op de huidige mest- en klimaatvraagstukken. Boeren kunnen hun koeien meer laten grazen en minder ander voer aanbieden, zoals klaver, dat minder methaan genereert. Consumenten zien bovendien de koeien graag buiten lopen. Melk uit weidegang levert meer op alleen melk.

Meer dan de helft van het graszaad dat Barenbrug produceert (55%), is bestemd voor melk- en vleesveehouders over de hele wereld. Dat houdt gelijke tred met de toenemende vraag naar dierlijke eiwitten. "We denken steeds meer graszaad te kunnen afzetten in landen als Brazilië, India en China. De groeiende middenklasse daar wil vlees en zuivel," aldus Thijssen. En mensen eten nu eenmaal geen gras. Koeien wel.
Het Financieele Dagblad - Koeien krijgen straks gras dat minder ?winderig? maakt
Reageer
  • Deel
Druk af