“Minder vee is een evidente maatregel”, aldus een van de onderzoekers die het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) heeft uitgevoerd, afgelopen maandagmiddag bij een technische uitleg in de Tweede Kamer.

Het VGO is een grootschalig onderzoek naar de gezondheidseffecten van wonen in de buurt van veehouderijen. Onlangs zijn de resultaten gepubliceerd. Het onderzoek heeft ondermeer aangetoond dat de longfunctie vermindert bij mensen die wonen in de directe omgeving van een of meer veehouderijen. Fijnstof afkomstig van vee is de grootste boosdoener. Mensen die COPD hebben (een chronische longaandoening) worden daardoor het meest getroffen.

Maandagmiddag was er in de Tweede Kamer een technische uitleg van 3 onderzoekers (RIVM, Universiteit Utrecht en de Wageningen Universiteit) die het onderzoek hebben uitgevoerd.

Wat mij betreft waren er 2 opmerkelijke uitkomsten bij deze uitleg.

Beperkt
Bij de onderzoeksgroep zijn mensen opgenomen die in de buurt wonen van een veehouderij, en die tussen 18 en 70 jaar oud zijn. Mensen jonger dan 18 en ouder dan 70 maken geen deel uit van de onderzoeksgroep. Dat betekent dat het in het onderzoek gaat om een beperkte populatie van gemiddeld gezonde mensen.

Op mijn vraag waarom de onderzoekers niet de maatregel “minder vee” hebben voorgesteld, antwoordde de onderzoeker dat die maatregel zo evident is dat ze die niet hebben opgenomen
Nu is het zo dat COPD in toenemende mate voorkomt bij ouderen, dus mensen van 70 jaar en ouder. De effecten voor deze ouderen met COPD zijn waarschijnlijk groter. Door deze groep niet mee te nemen weten we niet in welke mate deze groep meer wordt getroffen dan de jongere populatie. Het is wel zeer waarschijnlijk dat de ernst van de effecten groter wordt. De onderzoekers ontkenden dat niet maar ze weten het niet, omdat het niet is onderzocht.

Technische oplossingen
Een van de onderzoekers ging in op de maatregelen die zijn voorgesteld naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek. De kern van de voorgestelde maatregelen is: het verminderen van de uitstoot van fijnstof aan de bron, waarbij met die bron de stal wordt bedoeld. De maatregelen betreffen vooral technische oplossingen waardoor de uitstoot van fijnstof uit de stallen wordt teruggedrongen.

Op mijn vraag waarom de onderzoekers niet de maatregel “minder vee” hebben voorgesteld, antwoordde de onderzoeker dat die maatregel zo evident is dat ze die niet hebben opgenomen. Ofwel, het verminderen van de hoeveelheid dieren is de beste maatregel die je je kunt bedenken!
Sommige dingen zijn zo logisch dat je ze vergeet.

Deze tekst verscheen deze week op de Facebookpagina van Henk Leenders
Dit artikel afdrukken