In 2018 telde Nederland minder overmatige drinkers en rokers, maar iets meer volwassenen met obesitas dan in 2014. Ruim de helft van de volwassen Nederlanders had in 2018 overgewicht. Dat meldt de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 van het CBS, die in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut is opgesteld.

Bijna 1 op de 10 Nederlandse volwassenen (9%) gaf aan in 2018 een zware drinker te zijn. Hiermee bleef het aantal zware drinkers in vergelijking met de vorige meting nagenoeg gelijk. Volgens eigen opgave van alcoholconsumptie was 8,2% een overmatige drinker (zie kader). In 2014 was dit nog 9,9%. Vier op de 5 Nederlanders (80,4%) gaven aan wel eens alcoholhoudende drank gedronken te hebben in de voorafgaande 12 maanden. Minder dan 1 op de 10 (8,5%) zei nog nooit alcohol gedronken te hebben.

Iets meer dan de helft (50,2%) van de Nederlanders kampt met overgewicht. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar (48,7%) en 2014 (49,4%). Bijna 1 op de 7 volwassenen (15%) had obesitas. Dat was het jaar ervoor nog 13,9%.

Ruim 1 op de 5 volwassenen (22,4%) gaf aan wel eens te roken. Van hen roken 7 van de 10 dagelijks. Een jaar eerder rookte nog 23,1% van de Nederlanders.

De aandelen rokers, overmatige en zware drinkers, en mensen met overgewicht en obesitas liggen in 2018 nog ver boven de in het Nationaal Preventieakkoord voor 2040 gestelde doelen. De Rijksoverheid wil samen met meer dan 70 Nederlandse organisaties met dit akkoord het roken en overmatig drinken onder volwassenen terugdringen naar 5% in 2040. Het percentage overgewicht moet terug naar 38%.

Definities RIVM
Overmatige drinker: vrouwen > 14 glazen, mannen > 21 glazen alcohol per week
Zware drinker: personen die minstens 1 keer per week ten minste 4 (vrouwen) en 6 ( mannen) glazen alcohol op 1 dag drinken
Overgewicht: BMI ≥ 25
Obesitas: BMI ≥ 30
CBS - Lichte daling aantal rokers onder volwassenen
Reageer
  • Deel
Druk af