Jaarlijks loopt de wereld ongeveer 4,7% van de totale mondiale fruitproductie, 3,2% van de totale groenteproductie en 4,7% van de totale notenproductie mis door tekort schietende vruchtvorming als gevolg van een tekort aan bestuivers. Zou al dat 'gemiste' (gezonde) voedsel daadwerkelijk geconsumeerd worden, dan zou dat jaarlijks bijna 430.000 doden door welvaartsziekten schelen.

Dit moet blijken uit rekenwerk dat werd uitgevoerd door de Harvard T.H. Chan School of Public Health. Onderzoekers modelleerden het nadeel dat minder insecten en een lagere diversiteit van natuurlijke (wilde) bestuivers mensen berokkent.

Bestuivende insecten zoals bijen en hommels spelen een essentiële rol in de voedselvoorziening. Hun waarde voor de mensheid is moeilijk in geld uit te drukken (al proberen andere onderzoekers dat wel). Bestuiving vergroot de productie van driekwart van alle landbouwgewassen; maar waar je ook meet, bestuivers nemen af in aantal en diversiteit. Dit kan de productie van gezonde voeding in gevaar brengen.

De onderzoekers wilden weten hoeveel extra voedsel er geproduceerd had kunnen worden als er geen tekort aan bestuivers was. Ook wilden ze weten hoeveel zieken en doden dat zou uitmaken.

Ze gingen uit van het epidemiologische gegeven dat het eten van meer fruit, groente, noten en peulvruchten beschermt tegen verschillende welvaartsziekten. In hun redenering: minder bestuiving staat gelijk aan minder productie van gezonde gewassen en dat staat gelijk aan meer welvaartsziekten. Als input voor hun model gebruikten ze de data van honderden proefboerderijen in Azië, Afrika, Europa en Latijns-Amerika.

Bestuivers beschermen gaat wat de onderzoekers betreft niet alleen over natuurbescherming, maar ook over het voorkomen van gezondheidsproblemen. Als het onverhoopt toch tegenzit met de bestuiversbescherming, kunnen technologische oplossingen, zoals robotbestuivingssystemen en robotbijen, hopelijk uitkomst bieden.

Voor het zover is kunnen we de simpele maatregelen toepassen die de onderzoekers aanraden: meer bloemen rond en in akkers, minder pesticiden gebruiken en natuurgebieden beschermen.
Reageer
  • Deel
Druk af