In 2019 werd 3% minder broeikasgassen uitgestoten dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS. In totaal werd 182,5 megaton CO2-equivalent uitgestoten. Dat is het laagste sinds de start van de metingen in 1990, maar nog niet waar we moeten zijn volgens de Urgenda-richtlijn waar de hoogste rechter Nederland aan houdt.

De daling van afgelopen jaar werd voornamelijk veroorzaakt door een daling in de uitstoot van de elektriciteitssector. Deze daalt sinds 2015 en kwam in 2019 uit op 42 megaton CO2. Er werd meer gebruik gemaakt van aardgas (+4,4 megaton uitstoot) en minder van steenkool (-6,5 megaton uitstoot). Deze onderlinge verschuivingen zijn te verklaren door de lage aardgasprijs en de hoge CO2-prijs.

De uitstoot voor industrie (56,3 megaton), mobiliteit (35 megaton), landbouw (23,1 megaton) en de huishoudens en dienstensector (23,1 megaton) waren nagenoeg gelijk aan die van 2018.

Vanwege het Urgenda-arrest heeft Nederland als doel om de broeikasgasuitstoot in 2020 ten minste 25% te verlagen ten opzichte van 1990 (en 49% reductie in 2030). In 2019 was de uitstoot 18% lager dan in 2019. De uitstoot moet daarom nogmaals met 16,3 megaton CO2-equivalent worden verlaagd ten opzichte van 2019 om deze doelstelling te behalen. Mogelijk wordt deze verlaging behaald vanwege de maatregelen om de coronacrisis te beheersen. Wat daarna gebeurt is afhankelijk van de keuzes van regeringen bij de beoogde heropleving van de economie.
CBS - Uitstoot broeikasgassen 3 procent lager in 2019
Reageer
  • Deel
Druk af