Dat blijkt een nieuw onderzoek door Public Health England, schrijft The Guardian.

De Britse Food Standards Agency, de FSA, neemt sinds 2014 per kwartaal en jaarlijks bij supermarkten door het hele land steekproeven van verse kip en kipdelen en test deze op besmetting met campylobacter. De resultaten, inclusief de namen van de supermarktketens die het het beste en het slechtst doen, maakt de FSA openbaar. Zo viel in juni 2017 nog maar 6,5% van de onderzochte supermarktkippen in de 'hoogste besmettingsgraad', tegen 9,3% het jaar daarvoor. In Nederland werd vorig jaar bij 3,9% van de kip een campylobacterbesmetting vastgesteld.

De FSA wilde nog meer weten. De autoriteit liet ook onderzoeken met welke campylobacter-bacteriestam(men) de supermarktkippen besmet waren en in hoeverre deze antibioticaresistent waren. De resultaten, in dit nieuwe rapport, zijn zorgwekkend. De aangetroffen Campylobacter jejuni-stam bleek in 49% resistent te zijn tegen ciprofloxacine, in 57% tegen tetracycline en in % tegen nalidixinezuur (quinolonen). Voor Campylobacter coli was dat respectievelijk 55%, 62% en 55%. Multiresistentie kwam - gelukkig - weinig voor; bij 1% van de C. jejuni en 11% van de C. coli.

Het rapport vormt aanleiding voor de Britse Alliance tot Save Our Antibiotics om in The Guardian het ruimhartig gebruik van antibiotica in de veehouderij te veroordelen. Dat draagt bij aan de verspreiding van resistente bacteriën naar mensen en, via de poep van de dieren, het milieu. Besmetting met campylobacter veroorzaakt in Groot-Brittannië bijna 300.000 voedselvergiftigingen per jaar en ook in Europa is campylobacter de veroorzaker van de meeste voedselgerelateerde infectie.

Operatiegevaar
Het gevaar dat deze ontdekking blootlegt? Nee, niet dat er antibiotica worden gebruikt. Wel het feit dat er meer bacterieën op de kip blijven zitten die resistent zijn. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat je niet meer geopereerd kunt worden omdat de antibiotica die je dan nodig heb tegen infecties niet meer zullen helpen. In zowel de EU als de VS sterven jaarlijks circa 25.000 mensen aan onbestrijdbare bacteriële infecties. Hun aantal groeit. Dat komt niet alleen door kwistig gebruik van antibiotica in de dierhouderij maar ook in de humane gezondheidszorg. Nederland behoort tot de landen waar het humane gebruik altijd al minimaal werd gehouden en waar de dierhouderij van een zeer intensief gebruik van antibiotica is teruggebracht tot een matig gebruik.
Dit artikel afdrukken