Het CBS telde in april 2022 13.700 meer runderen dan in 2021. In totaal telde de rundveestapel 3,8 miljoen dieren: 1,57 miljoen melkkoeien, 982.000 jongvee voor de melkveehouderij en ruim 1 miljoen vleeskalveren (-0,4%). Melkveebedrijven hebben 45% van het totale oppervlak aan grond in bedrijf, gemiddeld 60 hectare per bedrijf. Dat is 12 hectare meer dan in 2012, aldus het CBS in de voorlopige Landbouwtelling 2022. Gemiddeld had een melkbedrijf in 2022 110 melkkoeien en 58 stuks jongvee. In 2012 was dat nog respectievelijk 83 en 57.

De omvang van de melkgeitensector nam vorig jaar toe. Het aantal melkgeiten steeg licht (+1%) naar bijna 489.000. Gemiddeld telt een geitenhouderij nu 735 melkgeiten, in 2012 was dat nog 495. Het aantal bedrijven met meer dan 500 melkgeiten steeg van 223 bedrijven in 2012 naar 330 in 2022; meer dan de helft van de melkgeiten worden gehouden in Noord-Brabant (137.000 dieren) en Gelderland (117.000 dieren).

Daar staat tegenover dat het aantal varkens in Nederland van 2021 tot 2022 met -1,6% afnam tot 11,3 miljoen (op een aantal slachtingen van een kleine 18 miljoen; het aantal wijkt af omdat het aantal levende dieren per tijdsmoment veel lager is dan de totale jaarproductie; een jaar telt bijvoorbeeld 7-8 ‘rondjes’ kip en iets minder dan 2 varkens); het laagste aantal in bijna 20 jaar. Sinds 2012 nam het aantal varkensbedrijven met 45% af, in 2022 waren er nog 3.273 bedrijven. De daling is mede het gevolg van de bestaande stoppersregelingen Actieplan Ammoniak Veehouderij uit 2013 (om geen grote investeringen te hoeven doen) en de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV) uit 2021, aldus het CBS.

Ook het aantal kippen nam af. In 2022 telde in Nederland 98 miljoen kippenplaatsen, -2,3% minder dan een jaar eerder. Het aantal kippen is al jaren min of meer stabiel rond de 100 miljoen, maar het aantal bedrijven neemt duidelijk af. In 2022 waren er 1.711 kippenhoudende bedrijven, 20% minder dan in 2012.
Dit artikel afdrukken