Het kabinet zal naar verwachting vrijdag een pakket maatregelen van ruim €950 miljoen presenteren om de land- en tuinbouw zodanig te vergroenen dat de klimaatambities van 'het groenste kabinet ooit' een stuk dichterbij komen.

De miljoenen vliegen in het rond: €250 miljoen om de glastuinbouw van het gas af te krijgen (en woonwijken te verwarmen), nog eens €250 miljoen voor innovatieve nieuwe uitstootbeperkende stallen in de veehouderij. €50 miljoen voor nieuwe boomaanplant, €28 miljoen voor duurzaam bodembeheer, €376 miljoen voor boeren in veenweidegebieden (minder CO2-uitstoot, minder bodemverzakking), €60 miljoen voor stoppende varkensboeren.

Wat levert het Nederland op? De zo vurig voorgestane kringlooplandbouw (al blijft maar onduidelijk wat dat is), krimp van de veestapel maar zonder te zeggen met hoeveel, minder mestproblemen en reductie van de al minstens zo problematische stikstofuitstoot.

En waar komt al dt geld vandaan? Daar is het kabinet nog even over aan het puzzelen. Een miljard klinkt natuurlijk prachtig, maar in de praktijk zijn veel van de gelden al toegezegd en gaat het om schuiven met de potjes, waaronder die uit het Europese landbouwbeleid. Of er echt extra geld vrij wordt gemaakt, is onduidelijk maar weinig waarschijnlijk. Nederland let goed op de staatsschuld en duwt die liefst omlaag.

In een opvallende draad op Foodlog bleek dat onder het woord kringloopbeleid een mapje schuilgaat met allerlei bestaande initiatieven. Daar wordt al dat bestaande geld uiteraard aan gespendeerd. Beleid kiest grote woorden, maar is morgen weinig anders dan vandaag. En de kern daarvan draait vooral om boereninkomens, want die trekken al dat groene beleid niet.
Dit artikel afdrukken