Op Foodlog wisten we het al een tijdje: emissieloze stalvloeren zijn letterlijk levensgevaarlijk omdat de mestkelder eronder als een bom kan exploderen.

Dat gebeurde begin dit jaar in Markelo. De boer kwam met de schrik vrij; 22 koeien lieten het leven, 16 dieren verdronken in de mestput die zich onder hun poten opende.

De Omgevingsdienst Twente heeft nu officieel vastgesteld dat emissieloze vloeren zonder uitzondering een explosie-risico vormen. Ook andere explosies vonden net als die in Markelo plaats in stallen die geheel conform de voorschriften zijn gebouwd en functioneren.

De emissiearme stallen zijn het product van Nederlandse innovaties om milieuonvriendelijke stalsystemen toch mogelijk en milieuvriendelijk te maken. In de stallen vermengen zich vaste mest en urine. In het mengsel vormen zich explosieve gassen, die net als een gaspit in de keuken door een klein vonkje kunnen ontbranden. Als dat gebeurt in een mestkelder die onder gasdruk staat, knalt de kelder open. De bedoeling van de kelders is de gassen buiten het milieu te houden door ze in te sluiten.

Boeren die emissieloze vloeren in hun stal hebben, zijn ongerust. Van het ministerie van LNV worden maatregelen verwacht om dit - voor chemici weinig verrassende - gevaar dat tot wettelijk voorschrift is verheven, te corrigeren.
Tubantia - Explosieve mestkelder in Markelo geen uitzondering
Reageer
  • Deel
Druk af