Afgelopen zomer werd met de hakken over de sloot het voorstel van de Europese Commissie om aardgas en kernenergie - tijdelijk en onder voorwaarden - op te nemen in de 'groene taxonomie' aangenomen (328 parlementariërs stemden voor, 278 tegen en 33 onthoudingen). Daar was veel over te doen en de energiecrisis verergerde de zaak nog eens. Het besluit was tegen het zere been van Greenpeace en een aantal andere natuur- en milieuorganisaties. Zij hebben hun deskundigen inmiddels uit de technische adviesgroep van de EU voor duurzame financiering teruggetrokken, meldt de Financial Times.

Greenpeace en een afzonderlijke alliantie van milieuorganisaties, waaronder Client Earth en het Wereld Natuur Fonds, hebben nu de Commissie gevraagd de taxonomie te herzien. Gas is en blijft immers een fossiele brandstof en aan kernenergie zijn te grote risico's verbonden voor wat betreft het afval en mogelijke ongelukken.

Reageert de Commissie niet vóór februari, dan starten de organisaties een juridische procedure bij het Europese Hof van Justitie, omdat volgens hen de Europese Unie haar eigen klimaatwetten schendt. Een rechtsgang zou een lonende strategie kunnen zijn, leert de Nederlandse Urgendazaak. Tot op het hoogste niveau stelde de Hoge Raad de Nederlandse staat in het ongelijk.

Overigens staan de milieugroeperingen niet alleen. Ook Oostenrijk en Luxemburg hebben een gang naar de rechter aangekondigd.
Reageer
  • Deel
Druk af