Milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Milieufederaties dreigen het klimaatakkoord niet te tekenen. Volgens hen is er op alle fronten van de klimaattafels sprake van 'blokkades', zowel vanuit de industrie als vanuit het kabinet. Het in het regeerakkoord vastgelegde kabinetsdoel om in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen, gaat met de huidige voorstellen nooit gehaald worden, waarschuwen ze.

"Aan de vervoerstafel willen ze praten over rekeningrijden, maar dat is door het kabinet taboe verklaard. Aan de industrietafel willen ze het hebben over het beprijzen van CO2, maar dat wil de industrie niet," schrijft De Volkskrant. Het in de grond opslaan van CO2 of het gebruik van biomassa zijn volgens de milieuorganisaties te duur of onrealistisch. Op het gebied van de verdeling van de kosten is geen voortgang geboekt, terwijl de oplossing voor de hand ligt: "Beprijzing van de CO2-uitstoot. Iedereen weet dat dat de beste en eenvoudigste manier is om klimaatbeleid te voeren, en je bereikt meteen dat het bedrijfsleven eindelijk meebetaalt," aldus Milieudefensie.

Klimaattafelvoorzitter Ed Nijpels reageert laconiek: "Alle partijen zitten nog aan tafel. Ik ga ervan uit dat er op 21 december een akkoord ligt."
de Volkskrant - Milieuorganisaties dreigen klimaatakkoord niet te tekenen
Reageer
  • Deel
Druk af