Op 4 april beslist het Nitraat Comité van de Europese Commissie over het verlengen van de Nederlandse derogatie, de ontheffing van een EU-regel waardoor Nederlandse boeren meer mest op grasland mogen brengen dan Europese regelgeving toestaat. Vrijdag werd bekend dat er een positief advies voorligt, zij het voor een kortere periode dan de tot nu toe gebruikelijke 4 jaar.

Elf Nederlandse NGO’s, die zich al jaren te weer stellen tegen de hoge Nederlandse dierdichtheid en de kwalijke gevolgen daarvan voor de waterkwaliteit, proberen het tij te keren. Zij willen zeker weten dat de nitraatgehalten die door de mest in de bodem komen, binnen aanvaardbare grenzen blijven. Daarom stuurden ze vandaag een brief naar het Nitraat Comité waarin ze een aantal argumenten aanvoeren die - kort gezegd - in een negatief advies uitmonden.

In de brief, die ook in kopie naar minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid is gestuurd, zeggen ze het vertrouwen in de handhaving van de nitraatnormen door de Nederlandse overheid op. De organisaties schrijven: Gegeven is dat de Nederlandse regering na 5 actieprogramma's met een totale looptijd van 20 jaar nog altijd niet voldoet aan de doelstelling van de Nitraatrichtlijn. Dat doet de vraag stellen of de derogatie in de Nederlandse situatie nog wel een doelmatig instrument is in het belang van de doelstelling van de Nitraatrichtlijn.
Ondergetekenden stellen dat de Nederlandse regering laakbaar nalatig optreedt in het bereiken van de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn.


De brief verwijst vervolgens naar de mestfraude, die aan het licht gebracht door de NRC. Die fraude was al jarenlang bekend op overheidsniveau. Volgens de briefschrijvers is de mestfraude geen incident: "De Nederlandse regering faalt structureel in haar verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van milieuregels." Tot slot schrijven ze: "Het voorgaande doet de vraag stellen of de derogatie voor Nederland nog wel een doelmatig instrument is om de doelstelling van de Nitraatrichtlijn te realiseren. U wordt in overweging gegeven die vraag negatief te beantwoorden en de gevraagde derogatie in het belang van de Nederlandse bodem- en waterkwaliteitseisen te weigeren."

De ondertekenende organisaties zijn de Vereniging Leefmilieu (provincie Gelderland), Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (Gelderland), Stichting Openbare Ruimte (Noord-Holland), Vereniging Leefmilieu Veghel-Erp (Noord-Brabant), Milieuvereniging Land van Cuijk (Noord-Brabant), Stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland (Gelderland), Vereniging Behoud de Parel (Limburg), Werkgroep Milieubeheer Groesbeek, stichting Werkgroep Behoud de Peel (Noord-Brabant), Mens, Dier & Peel (Noord-Brabant), Stichting Natuur en Milieu Aalten (Gelderland). De brief is te vinden op de website van Mobilisation for the environment.
Dit artikel afdrukken