Milieudefensie eist van de Belgisch-Nederlandse supermarktorganisatie dat deze actie neemt om haar toeleveranciers sneller te vergroenen. Dat zal de milieuorganisatie duidelijk maken tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize die woensdag aanstaande plaatsvindt.

Milieudefensie vindt dat Ahold Delhaize zich verantwoordelijk moet maken voor de uitstoot van zijn leveranciers. Wat het bedrijf zelf doet aan klimaatsparende maatregelen in eigen huis, is zwaar onvoldoende volgens de NGO. De uitstoot van de ingekochte producten bepaalt vermoedelijk zo'n 95% van de totale uitstoot die een supermarktconcern veroorzaakt in de wereld via zijn zogeheten scope 2 en scope 3 emissies. Dat is de uitstoot die buiten het eigen huis plaatsvindt door de inkoop van producten en de energie die nodig was om die te maken en aan te leveren.

De plannen voor vergroening van de winkels, kantoren, distributiecentra en het wagenpark van Ahold Delhaize, de scope 1-activiteiten van het bedrijf, kunnen op instemming van Milieudefensie rekenen. Het supermarktconcern wil de CO2-uitstoot van de activiteiten waarover het zelf direct kan beslissen in 2030 hebben gehalveerd.

De uitstoot in de toeleveringsketen moet in 2030 met 15% zijn gereduceerd. Dat is een moeilijk te managen klus vanwege het grote aantal verschillende producten dat supermarktconcerns op de schappen hebben. Voor Ahold Delhaize gaat het in Nederland alleen al om circa 28.000 producten waarvan het bedrijf precies moet weten hoe ze gemaakt en vervoerd zijn en welke grondstoffen er voor zijn gebruikt. Omdat te verwachten is dat de grondstoffenschaarste als gevolg van Covid en de oorlog om Oekraïne nog langere tijd de markten zal beheersen, is dat een extra ingewikkelde klus.Vanwege tekorten in hun gebruikelijke toeleveringslijnen, wisselen leveranciers hun inkoop van grondstoffen en halffabrikaten veelvuldiger dan onder stabiele marktomstandigheden. Daarmee wisselen ook de CO2-emissies en -aanpak die aan een product kunnen worden toegeschreven.

In een reactie op de helse klus, laat Ahold Delhaize klimaat hoog op de agenda te hebben staan. Het concern verklaart de doelstellingen vorig jaar te hebben aangescherpt voor wat betreft de emissies in eigen huis (scope 1); het zal eind dit jaar komen met plannen voor de indirecte uitstoot (scope 2 en 3).

Milieudefensie wil plannen zien vóór 15 april. Na die datum beslist de milieuclub of ze juridische stappen tegen Ahold Delhaize gaat zetten om duidelijkere plannen te eisen. Milieudefensie wil de klimaatdoelstellingen van 29 grote bedrijven laten doorrekenen om in juni een compleet lijstje te kunnen laten zien van hun scope 1, 2 en 3-plannen. Het zal voor al deze bedrijven een grote uitdaging zijn om hun complete toeleveringsketen qua CO2-uitstoot en reductiepotentieel in kaart te brengen. Wel zullen ze er uiteindelijk aan moeten omdat ook de Europese Commissie vraagt om het inzichtelijk maken van klimaatinspanningen in het kader van haar Due Diligence aanpak.

Dit artikel afdrukken