Milieudefensie zegt nog maar één oplossing te zien. De overheid zou meer koeien in de wei wettelijk moeten verplichten.

Het persbericht meldt: De sector beloofde in 2012 het niveau van weidegang te behouden. Dat was toen 81 procent van de bedrijven. Nu is dat 78 procent van de bedrijven. Die dalende trend in het aantal koeien in de wei zet zich voort, voorspelt Wageningen Universiteit en Research.

Ook de doelen in het verbetervoorstel dat Milieudefensie een half jaar geleden nog inbracht om weidegang wel te halen, zijn niet gerealiseerd. Er zijn stappen gezet, maar er zijn ontwikkelingen buiten het convenant weidegang die dit tegenwerken. Campagneleider Jacomijn Pluimers: “Vrijblijvendheid is troef. Vooral Friesland Campina zegt dat ze koeien in de wei belangrijk vindt, maar jaagt met het stimuleren van mestverwerking de koe juist de stal in. Mest moet snel worden verzameld om te kunnen verwerken. Dat is een stuk lastiger als de koeien in de wei staan en vrij rondlopen.”


'Win, win, win'
Milieudefensie stelt dat niet alleen de sector zich onvoldoende inspant, maar dat ook het mestbeleid van de overheid de koeien de stal in jaagt. Volgens de organisatie hebben koeien in de wei minder gezondheidsproblemen, is weidegang goedkoper voor de boer, beter voor het milieu en draagt de koe in de wei bij aan een landschap met meer biodiversiteit. Bovendien is 71% van de consumenten bereid meer te betalen voor weidezuivel.

Campagneleider Jacomijn Pluimers van Milieudefensie denkt dat iedereen weidegang en een eerlijke vergoeding daarvoor belangrijk vindt. Daarom is ze te spreken over de Noord-Hollandse zuivelorganisatie CONO, die bekend maakte de vergoeding voor weidegang te verdubbelen.
Dit artikel afdrukken