Ondanks de grondgebondenheid waarvoor zowel de politiek als de belangrijke melkveehouderij-organisaties zich onlangs uitspraken, is Milieudefensie kritisch op de groei van de melkveehouderij in Nederland. Die wil met 20% groeien. Daarmee zadelt de koeienboer Nederland volgens de milieuactivisten jaarlijks op met een kostenpost van € 335 miljoen aan zogenaamde geëxternaliseerde kosten in de vorm van extra vervuiling en gezondheidskosten.

De organisatie beroept zich op een rapport uit 2011 van Blonk Milieuadvies en verwacht zelfs dat het genoemde bedrag een onderschatting is van de werkelijke kosten. Die hangen namelijk af van de subsidiëring van de mestverwerking. Als die lager uitvalt dan verwacht, zullen de kosten hoger uitvallen.

Ter indicatie: de winst van FrieslandCampina bedroeg in 2012 € 164 miljoen euro. Dat bedrijf vertegenwoordigt meer dan de helft van de Nederlandse zuivelproductie en -verwerking. De cijfers van Milieudefensie zouden erop neerkomen dat de Nederlandse zuivel een negatieve bijdrage levert aan de Nederlandse economie omdat de geëxternaliseerde kosten hoger liggen dan de te behalen winst. Als dat waar zou zijn, is dat een ernstige conclusie.
Dit artikel afdrukken