In Nederland lijden 1,2 miljoen mensen aan diabetes type 2. “In de richtlijn voor huisartsen staat ‘leefstijl’ bij diabetes op nummer één,” zegt De Weijer in de NRC. Toch is het uitschrijven van een recept voor metformine, het meest voorgeschreven medicijn, meestal de eerste stap in het behandelen van diabetes.

Dat moet volgens De Weijer anders. Eerst de leefstijl en het voedingspatroon aanpakken en pas daarna overwegen om medicatie voor te schrijven. De Weijer heeft goede ervaringen met deze aanpak van diabetes type 2. “Ik doe het nu al 5 jaar met fantastische resultaten. Patiënten die 15 tot 20 jaar medicijnen gebruikten konden met wat leefstijlaanpassingen hun medicijngebruik verminderen of er zelfs helemaal mee stoppen.”

Arts en Leefstijl schreef met een aantal andere partijen een handleiding die bedoeld is als afbouwprogramma voor medicatie bij diabetes type 2. “Medicatie zou plan b moeten zijn,” zegt De Weijer. De medicijnen die diabetici krijgen zouden volgens De Weijer ook geen geneesmiddelen moeten heten. De medicatie is uiteindelijk bedoeld om diabetici te helpen leven met de symptomen, niet om van de ziekte te genezen. “In de handleiding staat hoe huisartsen de medicatie bij diabetes kunnen afbouwen en dit is gekoppeld aan scholing,” aldus De Weijer.

De handleiding is deze week verschenen. De nascholing van huisartsen start op 6 november in Utrecht.
Dit artikel afdrukken