De onderzoeksinstituten Deltares en Royal HaskoningDHV zeggen dé oplossing te hebben om verdroging van de Veluwe tegen te gaan. Ze stellen voor om IJsselwater te infiltreren. In De Gelderlander wijdt Jos Peters van Royal HaskoningDHV uit over het oude plan in een nieuw jasje.

Het water uit de IJssel wordt gezuiverd en wordt over 20 kilometer en 60 hoogtemeters via pijpen met een diameter van 2 meter kunstmatig naar de top van de Veluwe gepompt. Vandaar af wordt het via de zwaartekracht naar nieuw gegraven vennen van een meter geleid. En vervolgens doet de zwaartekracht zijn werk verder tot het water de bodem insijpelt, daar de grondwaterstand verhoogt en zich verder horizontaal verspreidt. Continue aanvoer van IJsselwater is nodig, anders valt zo’n ven binnen een paar dagen droog. Volgens Peters komt het plan de flora en fauna, de boeren en de drinkwatervoorziening ten goede. Wel zal het zuiveren en vervoeren de nodige energie vragen. De kosten van het plan zijn geraamd op €200 tot 250 miljoen. “Veel geld, maar het levert ook veel op”, aldus Peters.

Ecoloog Herman van Dam heeft kritiek op zijn eigen oude plan. Hij vindt het oppompen van miljarden liters water energieverspilling en heeft bezwaren bij het infiltreren van gebiedsvreemd water. Van Dam vreest dat het mengen van het kalkrijke water uit de rivier met het schoonste drinkwater van Nederland de biodiversiteit schaadt.
Gelderlander - Is dit rigoureuze plan met miljarden liters IJsselwater dé oplossing tegen de droogte?
Reageer
  • Deel
Druk af