De waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren is ten opzichte van vorig jaar nog verder verslechterd. Dat blijkt uit voorlopige cijfers. Bij 33% van de meetpunten is de Europese nitraatnorm nu al overschreden, terwijl het meetjaar nog tot eind juni loopt. Volgens de Vlaamse norm mag maar 5% van de punten in het rood schieten; de werkelijkheid ligt dus nu al een factor 6 hoger, met nog 4 maanden te gaan.

Zowel Europees als Vlaams gemeten, zijn er veel te veel resten van mest in de Vlaamse waterlopen beland.

Droogte
De overschrijding van de nitraatnorm hangt deels samen met de droogte van afgelopen zomer. Doordat gewassen minder snel of helemaal niet groeiden, konden ze niet alle mest opnemen. Uitspoeling van de mest in de bodem veroorzaakt nu de pieken. In De Morgen verwijt de Belgische milieuorganisatie Natuurpunt de Vlaamse regering het ontbreken van een doortastend mestbeleid. De vorige maand afgetreden minister van Leefmilieu Joke Schauvliege - die bekend stond als pro-boer - werkte een mestactieplan uit; het is het zesde plan op rij.

Volgens Natuurpunt faciliteert het mestbeleid de intensieve veeteelt en tuinbouw te veel en zou de landbouwsector "zodanig financieel onder druk staan" dat "sommige boeren de regels niet altijd even strikt volgen."

Doorschuiven
Binnen de Vlaamse regering bestaat geen consensus over het nieuwste mestplan. De kans is dan ook groot dat het mestactieplan doorgeschoven wordt naar de volgende regering. "Het zijn trieste dagen voor het leefmilieu", zegt coalitiepartner N-VA.

Afgelopen week werd bekend dat ook Nederland van de Europese Commissie aan de bak moet met zijn waterkwaliteit.
De Morgen - Na betonstop dreigt ook uitstel voor nieuw mestactieplan: waterkwaliteit in Vlaanderen keldert
  • Deel
Druk af