Volgens een vandaag verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, worden de gevaren van mestgassen schromelijk onderschat. Bij het verwerken van mest (schoonmaken mestsilo's en vrachtwagens, mixen van drijfmest) worden door veehouders en loonwerkers onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. Daardoor doen zich regelmatig ongevallen voor: 'tussen 1980 en 2013 deden zich ten minste 35 ernstige ongevallen voor. Daarbij vielen 57 slachtoffers, waaronder 28 doden', meldt de NRC.

Het is onvoldoende bekend dat bij het verwerken van mest dodelijke gassen kunnen vrijkomen, die al bij kleine hoeveelheden ('één ademteug') bedwelmend werken. Volgens de NRC is 'het gebrek aan kennis en besef van risico’s deels te wijten aan agrarische opleidingen, die aan de gevaren onvoldoende aandacht schenken.'
Dit artikel afdrukken