Onlangs ontstond commotie over een bericht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Dertig tot veertig procent van de mest in het Zuiden van Nederland zou illegaal worden geloosd. Het PBL kon de cijfers niet hard maken en werd daar op aangevallen. Deze week publiceerde de Nederlandse politie haar vierde Nationaal dreigingsbeeld georganiseerde criminaliteit (NDB). Daarin valt te lezen dat mestfraude relatief eenvoudig te plegen valt omdat er weinig fysieke controle is en controle achteraf onmogelijk is. Bewijs wist zich uit.

Het Ministerie voor Veiligheid en Justitie stuurde het rapport naar de Tweede Kamer. Boerderij vat het samen met deze woorden: Er zijn voldoende gelegenheden voor het het plegen van fraude en dienstverleners zijn bereid de fraude mogelijk te maken. Het is daarentegen lastig en arbeidsintensief om mestfraude te ontdekken en aan te tonen, concludeert de politie. Veehouders hoeven de mestboekhouding pas na een afgesloten jaar te verantwoorden. Hierdoor zijn de stikstof- en fosfaatgehaltes van mest niet meer te controleren omdat deze al lang is uitgereden. Bovendien klopt het op papier meestal wel, meldt de politie.
Boerderij - Politie: mestfraude betrekkelijk eenvoudig
  • Deel
Druk af