Op woensdag 25 september presenteerde de Commissie Remkes adviezen om op de korte termijn de uitvoering van het Nederlandse stikstofbeleid weer vlot te trekken.

In het rapport 'Niet alles kan' beveelt de Commissie aan boeren rond Natura-2000 gebieden warm te saneren door uitkoop. Volgens de officiële statistieken bedreigen ze die gebieden met hun ammoniakuitstoot, een van de verschijningsvormen van stikstof.

Al jaren vraagt een groep boeren om empirisch bewijs dat hun stikstof de nabijgelegen natuur schaadt. Een en ander omdat de neerslag berust op modelberekeningen en zij de berekende neerslag niet accepteren als een voldoende robuust feitelijk gegeven.

Kort voor de presentatie van de aanbevelingen van Remkes, kondigde het Mesdag Zuivelfonds gisteren aan met spoed onderzoek te starten naar de neerslag van stikstof op natuurgebieden. Het zal worden uitgevoerd "onder auspiciën van de Universiteit van Amsterdam".

Mesdag: landbouwstikstof blijft veel dichter bij de bron en komt veelal niet verder dan enkele honderden meters van het boerenbedrijf
Volgens het Mesdagfonds kan de berekende stikstofneerslag "er wel eens 30 tot 100% naast zitten" en zou de stikstof "veel dichter bij de bron blijven dan de modellen inschatten." De overheid en de Commissie Remkes gaan uit van niet empirisch gevalideerde modellen.

Volgens het Mesdagfonds wijzen de gehanteerde rekenmodellen uit "dat bedrijven in een schil van 10 kilometer om een natuurgebied relatief veel stikstof uitstoten op dat natuurgebied. Uit studies waarin gemeten is, blijkt echter dat landbouwstikstof veel dichter bij de bron blijft, en veelal niet verder komt dan enkele honderden meters van het bedrijf. De stikstof blijft dus vooral op het boerenerf en het boerenland."

De Universiteit van Amsterdam gaat metingen doen die het mogelijk moeten maken om empirisch vast te stellen waar uitgestoten stikstof neerslaat. Het onderzoek zal zo snel mogelijk beginnen "nu de politiek aan de vooravond staat om keuzes te maken over de aanpak van stikstof." Het fonds wil "de politiek ervoor behoeden dat zij nu de landbouw opoffert op basis van de huidige modellen die grote onzekerheden kennen, terwijl uit metingen wel eens zou kunnen blijken dat zaken in werkelijkheid anders liggen.”

In beginsel worden door de adviezen van Remkes veehouderijbedrijven rond 166 Nederlandse natuurgebieden bedreigd in hun voortbestaan.

Het Mesdagfonds is niet eenkennig en nodigt geïnteresseerde organisaties én de overheid uit om aan te haken bij dit onderzoek.
Dit artikel afdrukken