De gewraakte data en berekeningen liggen ten grondslag aan de spoedwet die het kabinet wil doorvoeren om uit de stikstofimpasse te komen. Ook de beleidsregels van de provincies zijn op de data en berekeningen gebaseerd. Volgens het Mesdag Zuivelfonds en de Stichting Stikstofclaim is de informatie onvoldoende transparant. Beide partijen hebben al eerder procedures tegen het RIVM en de Staat aangespannen om tot de noodzakelijke transparantie te komen. Tot nu toe is dat niet gelukt.

Nu het kabinet ineens zoveel spoed zet achter de nieuwe stikstofwetgeving, eisen Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim dat de onderbouwing van dit nieuwe beleid met dezelfde spoed openbaar wordt gemaakt. "De onderbouwing van die wetgeving is op basis van de beschikbare informatie niet te controleren", zo motiveren het Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim het geding, dat vrijdag 13 december om 9.30 uur dient bij de rechtbank in Den Haag. Uit het persbericht:

Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim stuitten enkele maanden geleden al op het gebrek aan openheid en transparantie: het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek bleek niet controleerbaar omdat modellen en data niet openbaar waren. Diezelfde stikstofdata vormen ook de basis voor de nieuwe Spoedwet, die nog voor het kerstreces in de Eerste Kamer wordt behandeld. Ook de nieuwe provinciale beleidslijnen hebben dezelfde ‘blackbox’ als basis.

Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim spanden onlangs ook al procedures aan tegen het RIVM en het Rijk, waarna een deel van de informatie beschikbaar kwam. De minister van LNV liet toen meermalen in de media en aan de Tweede Kamer weten te hechten aan transparantie.

Maar daarvan blijkt nog altijd geen sprake. Het RIVM heeft laten weten dat ‘een juridische toets’ haar ervan weerhoudt de volledige informatie beschikbaar te stellen.
Update, 13 december 2019, 18:30 uur

Boerderij: Aan de zijde van de Staat en het RIVM bleek alle begrip voor de eis van het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim. “We begrijpen dat partijen deze gegevens nodig hebben om een en ander zelf ook te kunnen doorrekenen”, aldus de advocaat. “Maar het probleem is dat een deel van de bedrijven de emissiegegevens heeft verstrekt met daarbij de opmerking dat deze gegevens concurrentiegevoelig zijn. We moeten eerst in overleg met die bedrijven. In januari kunnen we dan waarschijnlijk de gegevens wel aanleveren.”
Maandag 16 december beslist de kortgedingrechter van de rechtbank Den Haag wanneer het RIVM de complete set emissiegegevens aan het Mesdag Zuivelfonds en Stichting Stikstofclaim zal moeten overleggen.
Dit artikel afdrukken