Lang werd uitgekeken naar de berekeningen die het Mesdag Zuivelfonds maakte van de stikstofneerslag op Nederlandse natuurgebieden. Die zou volgens het Mesdagfonds voor 25% de verantwoordelijkheid zijn van agrarische activiteit. Dat cijfer kwam op 20 februari naar buiten tijdens een drukbezochte persconferentie in Nieuwspoort.

Het RIVM had berekend dat de neerslag vanaf boerenbedrijven 46% zou zijn, maar kwam daags na de persconferentie van Mesdag met een nieuw percentage: 45%. Aanvankelijk werd gedacht dat het spectaculaire verschil tussen de cijfers van het RIVM enerzijds en Mesdag anderzijds wordt verklaard door een andere berekeningsgrondslag. Het Mesdagfonds rekende wateroppervlakten mee zodat de gemiddelde neerslag rekenkundig vanzelf significant daalt.

Dat blijkt echter niet de verklaring. Een 'bug' in een rekenprogramma dat door het RIVM wordt gebruikt, zou volgens Mesdag de oorzaak zijn van de niet kloppende 25%.

Volgens een persbericht van het fonds signaleerde een oplettende RIVM-medewerker een ‘hickup’ tussen rekenmodel en de invoer vanuit de beschikbaar gestelde databestanden. Het programma zou niet goed overweg kunnen met invoerbestanden met meerdere stoffen tegelijk. Deze onbekende onvolkomenheid maakt dat Mesdag nieuwe berekeningen moet maken.

Hoeveel neerslag op natuurgebieden nu wel aan boerenbedrijven moet worden toegerekend, is vooralsnog onbekend. Het Mesdagfonds is opnieuw aan het rekenen geslagen. Wel blijven volgens het fonds de belangrijkste conclusies overeind. Bij een volledig verbod op landbouw, zou de kritische depositiewaarde in 70% van de stikstofgevoelige natuurgebieden niet worden gehaald. Beleidsmaatregelen die de emissies reduceren, zullen volgens Mesdag dan ook geen doel treffen. Om diezelfde reden zouden de miljardenschades in de bouw niet nodig zijn geweest. Mesdag ontkent de zin van stikstofmaatregelen in Nederland om de natuur een handje te helpen.
Volgens een woordvoerder van het RIVM op nu.nl is geen sprake van een bug. De verwarring over de cijfers blijft toenemen. Het RIVM lijkt te wijzen op rekenfouten en vergissingen aan de zijde van het Mesdagfonds door onbekendheid met het datamateriaal en rekentuig.
Dit artikel afdrukken