De Nederlandse melkveeindustrie maakt gouden tijden door. De aankomende afschaffing van het melkquotum in 2015, de recordhoge melkprijs en een toename in de internationale vraag dragen daar aan bij. De Nederlandse melkveehouders verwachten volop te kunnen profiteren van de kennisvoorsprong en sterke internationale positie van de Nederlandse zuivel zodra de quota vervallen. In de aanloop daarnaartoe zijn er het afgelopen jaar al 70.000 melkkoeien bijgekomen.

Keerzijde van de groei: een toenemend mestoverschot. Met staatssecretaris Sharon Dijksma is overeengekomen dat de sector voor 1 januari 2014 met een oplossing komt voor de extra mest. Directeur Food & Agri Ruud Huirne van de de Rabobank verwacht de deadline "met veel succes" te zullen halen, schrijft BNR.
Dit artikel afdrukken