Het lijstje varieert van de aanpassing van de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE), een wens van FNLI, tot het voorkomen van een vleestaks, een wens van de vleesverwerkende industrie (COV), en een suikertaks (ook een wens van de FNLI). Het GroentenFruitHuis wil dat het publiek gezonder en verser gaat eten door ongezond eten wel degelijk extra te belasten en wil steun van de nieuwe regering voor betere exportmogelijkheden naar bijvoorbeeld China.

Akkerbouwers verenigd in het BO Akkerbouw vragen om regie om voldoende landbouwgrond voor hun sector te willen reserveren. Natuurplannen dreigen roet in het eten te gooien; dat geldt met name voor de pootaardappelsector in het Noorden van het land.

De veevoersector laat weten minder CO2 uit te stoten en minder negatieve natuurimpact te hebben dan die in andere landen en daarom van belang te zijn voor de bijdrage aan de mondiale klimaat- en natuuropgaven. Dat verdient steun vindt de Nevedi, de branche-organisatie voor diervoederfabrikanten. De vleesindustrie wil steun van de overheid om tijdelijke arbeidsmigranten beter en dichter bij hun werk te kunnen huisvesten.

De melkveehouderij en zuivelverwerkers, de grootste sector in Nederland, schitteren door afwezigheid. Die is het gevolg van de grote verdeeldheid in de sector waardoor geen gezamenlijk toekomstplan bestaat en boeren, belangenbehartigers en bedrijven binnen hun kaders ieder hun eigen koers varen. Daardoor is de sector als geheel geen gesprekspartner voor de overheid meer. Deze voor Nederland unieke situatie ontstond in het najaar van 2019 door de lage melkprijzen in combinatie met onenigheid over de stikstofimpasse waarin ons land sinds het voorjaar van dat jaar was beland, een situatie die nog steeds voortduurt. Daarentegen stijgen de melkprijzen weer. Dat zou het tij kunnen keren.
Dit artikel afdrukken