De onderzoekers, waaronder de bekende paleomedicus Loren Cordain, publiceerden de resultaten van hun onderzoek gisteren in Nutrition and Metabolism. Zij stellen dat epidemiologische aanwijzingen laten zien dat in bevolkingsgroepen met een hoge zuivelconsumptie, de natuurlijke beschermingsmechanismen tegen prostaatkanker ontregeld raken. Zij stellen dat de hoge melkconsumptie in Westerse landen een goede verklaring kan zijn voor het ontstaan van prostaatkanker. In Westerse landen ziet men 80-100 gevallen van prostaatkanker op 100.000 inwoners, in Afrika en Azië zijn dat er 10-20.

Het mechanisme is gekoppeld aan een enzym, mTORC1. Het blijkt dat dit enzym anders reageert op de eiwitten in moedermelk dan op die in koemelk. De langdurige inname van koemelkeiwitten zorgt ervoor dat mTORC1 overgestimuleerd wordt en 'op hol slaat'. Daarmee kan het een ketenreactie in gang zetten die leidt tot de ontwikkeling van prostaatkanker.

In de jaren dertig stelden voedingsdeskundigen zich op het standpunt dat koemelk 'just food' was. Aangezien het heersende inzicht op dat moment was dat melk goed was voor babies en jonge kinderen (lagere kindersterfte, hogere vruchtbaarheid, grotere en langere kinderen), kreeg zuivel een vaste plaats in de voedingsadviezen, tot ver in de adolescentie. Het zojuist gepubliceerde onderzoek concludeert dat moedermelk een complex 'soortspecifiek endrocien signaleringssysteem' is. Langdurige borstvoeding geeft een zekere bescherming tegen (prostaat)kanker. Koemelk niet en leidt zelfs tot effecten die de natuurlijke beschermingsmechanismen ongedaan maken. De onderzoekers stippen bovendien aan dat in commercieel verkrijgbare melk het vrouwelijke hormoon estrogeen voorkomt dat deze effecten kan versterken. Dit is het gevolg van het doormelken van moederdieren gedurende het grootste deel van de dracht. Pas aan het einde van een zwangerschap wordt een aanstaande moeder drooggezet.

Het lijkt aannemelijk dat overvloedige en langdurige inname van koemelkeiwitten (niet alleen in de vorm van melk, maar ook als spieropbouw-stimulerende voedingssupplementen) zorgt voor kwalijke gevolgen op lange termijn. De onderzoekers bepleiten het stellen van nieuwe plafonds voor een gezonde inname van melk- en andere zuivelproducten.

Dit nieuws zou in Nederland aandacht moeten krijgen nu de zuivelindustrie zwaar inzet op de promotie van melk met de campagne en website The Milk Story. Recent kwam melk in opspraak door opmerkingen van de professoren Martijn Katan en Walter Willett.

De tekst van het onderzoek is gratis te downloaden.

Fotocredits: design to forget
Dit artikel afdrukken