Vanmiddag kwamen 700 mensen bijeen voor de MEGAzat-demonstratie van Milieudefensie en de organisatie We zijn het Megazat in Den Haag. De deelnemers vormden het woord megazat dat vanuit de lucht is gefotografeerd. De foto wordt als ansichtkaart verstuurd aan de Tweede Kamerleden in Den Haag

De demonstranten willen een kleinschaligere veeteelt in Nederland en een voedselbeleid waarin "diversiteit en kwaliteit belangrijker zijn dan massaproductie."

Voorman Henk Flipsen van de Nederlandse veevoederfabrikanten viel op dat 700 mensen nauwelijks opvallen op het Malieveld.


Dat zou erop kunnen duiden dat de Europese overheid inzet op een vorm van door de overheid gefaciliteerde ketenafspraken.
Kwaliteit, marktwerking en ketenafspraken
In antwoord op de verzoeken van Nederlandse veehouders om steun voor hun bedrijven, liet staatssecretaris Dijksma gistermiddag in een brief aan de Kamer weten dat zij, in lijn met Europees beleid, van de dierhouderijsector in Nederland een versnelde marktgerichte attitude verlangt.

Ze geeft aan dat prijs- en opslaginterventies om teveel aanbod tijdelijk uit de markt te nemen geen gezondere sector zullen opleveren. De zuivelsector zal meer aan 'marktwerking' moeten wennen, de varkenssector moet versneld zijn 'vitalisering' realiseren. Dat woord staat voor: heroriëntatie van de varkenshouderij op kwaliteit en het bevorderen van bedrijfsbeëindigingen.

De staatssecretaris geeft aan veel te verwachten van het plan dat ex-minister Uri Rosenthal voor de sector opstelt. Tevens wil ze dat er betere ketenafspraken komen tussen boeren, slachters, vleesverwerkers en supermarkten. Die frase hanteerden afgelopen weken ook de EU-landbouwcommissaris Phil Hogan en de Franse landbouwminister Stéphane le Foll.

Sinds de weigering van zuivelverwerker Savencia en de slachters Bigard en LaCooperl om over ketenafspraken zonder marktwerking te praten is het stiller geworden vanuit Parijs.
Stilte vanuit Parijs
Dat zou erop kunnen duiden dat de Europese overheid inzet op een vorm van door de overheid gefaciliteerde ketenafspraken. Hoe we ons dat moeten voorstellen is vooralsnog onduidelijk. In Frankrijk hebben grote retailers en verwerkers de overheid laten weten het een onwerkbaar plan te achten dat direct zou ingrijpen in het commercieel beleid, terwijl het nadelig is voor hun winst- en verliesrekening. Dat kan de bedoeling van 'marktwerking' niet zijn. Sinds de nadrukkelijke weigering van zuivelverwerker Savencia en de slachters Bigard en LaCooperl om over ketenafspraken zonder daadwerkelijke marktwerking te praten is het stiller geworden vanuit Parijs.Fotocredits: Megazat, Milieudefensie
Dit artikel afdrukken