De Duitse boer Richard Hansen heeft in 2010 op het landgoed/akkerbouwbedrijf Müddersheim bij Vettweis 4 nieuwe megastallen van 1.800 m2 neergezet. In de stallen is ruimte voor 148.000 vleeskuikens. Boerderij wijdt er een fotoreportage aan.

Hansen gelooft in een zorgvuldige en arbeidsintensieve bedrijfsvoering. Hij gaat liever dagelijks de stal in om de zieke en dode kuikens af te voeren dan dat hij preventief alle beesten antibiotica voorzet - iets wat zijn dierenarts hem wel adviseert. Hansen: "Je kunt toch niet alle kuikens in de stallen antibioticum verstrekken omdat slechts 5 procent het mogelijk nodig heeft?" In het begin van iedere ronde van zes weken komen er volgens Hansen zo'n 150 tot 200 dode kuikens per dag uit een stal, later wordt dat minder.
Per stal worden er na 4 tot 4,5 week 10.000 kuikens met een gewicht van 1.800-1.900 gram uitgehaald, de rest groeit door tot ze met 40 dagen en een gewicht van 2.600 gram naar de slacht gaan. Per jaar gaat het om zo'n 1,3 miljoen kippen.

Niet alleen de stallen, ook alles er omheen is volgens Hansen gericht op duurzaamheid. Er is een biovergistingsinstallatie voor de mest, er zijn zonnepanelen en windmolens, de restwarmte van de biovergasser wordt gebruikt voor het verwarmen van de stallen. Van wat de kippen eten is ongeveer 30 procent tarwe uit eigen teelt, zo'n 1.500 ton per jaar.

Het is ontegenzeggelijk een megastal. En toch gaat het niet hand in hand met een ruim gebruik van antibiotica. Menselijk toezicht en adequaat ingrijpen maken zelfs een megastal beheersbaar.

Fotocredits: uitsnede uit een van de foto's uit de reportage van Guus Queisen
Dit artikel afdrukken