Omwonenden en tegenstanders van het Nieuw Gemengd Bedrijf vochten bij de rechter de vergunning aan om een 'gigastal', met meer dan 1 miljoen kippen, 35.000 varkens en een geïntegreerde slachterij en mestvergister te bouwen. De rechtbank van Roermond besliste vandaag dat de vergunning terecht is verleend, o.a. omdat 'het initiatief juist minder stank oplevert dan de bestaande situatie en dat het woon- en leefklimaat goed blijft', schrijft Trouw.
Dit artikel afdrukken