Vroeger zat vet in de ban. In het bijzonder verzadigde dierlijke vetten moesten het ontgelden. Nu zeggen we dat de koolhydraten, in het bijzonder fructose, en factoren zoals bijv. slaapgebrek en stress zorgen voor diabesitas en de ook daarmee samenhangende hart- en vaatziekten.

Volgens een eigen deskonderzoekje van Voedingsnieuws.org is de ziektelast als gevolg van hart- en vaatziekten het hoogst in landen met een lage consumptie van dierlijke vetten. Dat zou dus inderdaad kunnen wijzen op de noodzaak tot niet alleen nuancering van de ban op vet, maar zelfs op een noodzakelijke heroverweging van het denken over het eten van dieren en dierlijk vet.

Let wel: dit onderzoek is geheel privé uitgevoerd en niet gehinderd door enige peer review.
Dit artikel afdrukken