Europese boeren moeten meer voedsel gaan produceren. Dat zei Eurocommissaris Janusz Wojciechowski afgelopen week in het Europese Parlement. Daarom geeft hij de lidstaten de ruimte om vooral meer graan te produceren. Dat doet hij om het risico op te vangen dat door de wegvallende productie uit Oekraïne en Rusland in de komende jaren echte voedseltekorten op de wereldmarkt gaan ontstaan. Volgens het progressieve deel van het Parlement is dat niet nodig omdat het continent over voldoende voedsel beschikt.

Niettemin voorziet de Europese Commissie een stijging met 30% van de Europese graanexport. Daarmee kan Europa haar aandeel in de wereldwijde graanmarkt vergroten om het effect op de wereldmarkten van de verminderde Oekraïense opbrengst als gevolg van de oorlog te verzachten.

De inval van Rusland in Oekraïne zet de voedselzekerheid opnieuw in de schijnwerpers, aangezien beide bij de oorlog betrokken landen een centrale rol spelen in de bevoorrading van de wereld met basisgranen en -oliën.

Samen leveren de twee agrarische grootmachten meer dan een derde van de tarwe en gerst in de wereld, 52% van de maïs en meer dan 50% van de zonnebloemolie en -zaden.

Naast de voorspelde toename van de oogst van akkerbouwgewassen in de EU, zal ook een lagere vraag naar voedergewassen zijn effect hebben omdat de productie van varkens op ons continent naar verwachting zal krimpen door uitblijvende export naar de wereldmarkt.

Daarom verwacht de Commissie dat de vraag naar diervoeders in 2022-23 met 1,1% zal dalen. Ook verwacht ze dat het gebruik van granen voor de productie van biobrandstoffen in dezelfde periode van twee jaar met 8% zal afnemen door een versnelling van de productie van zon- en windenergie.

Door het gecombineerde effect van die twee factoren denkt de EC dat de graanexport van de EU naar de wereldmarkt zo'n 30% hoger zal komen te liggen dan het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar. Tevens zal de graanimport van de EU vermoedelijk met 42% afnemen. Ook dat kan helpen om het opwaartse prijseffect op de wereldmarkt te dempen dat wordt veroorzaakt door het verwachte gebrek aan graanexport vanuit Oekraïne en Rusland.
Reageer
  • Deel
Druk af