De provincie Noord-Brabant wil in 3 jaar tijd 7.500 veehouderijen in 45 gemeenten aan een intensieve controle onderwerpen. In 2018 werden de eerste 1.612 controles uitgevoerd. Bij 45% van de inspecties was alles in orde. In 55% van de gevallen werd een overtreding vastgesteld, aldus het Eindhovens Dagblad.

Het project Intensivering Toezicht Veehouderijen ging vorig jaar van start. De provincie Noord-Brabant wil in 2020 een 'zorgvuldige veehouderij' gerealiseerd hebben. De drie omgevingsdiensten ODZOB, ODBN en OMWB (letteralgebra voor de Omgevingsdiensten Zuid-Oost Brabant, Brabant Noord en Midden- en West-Brabant) gaan door middel van een inspectie na of de agrarische bedrijven in de deelnemende gemeenten aan de wet- en regelgeving voldoen. Ook informeren de inspecteurs de veehouders over asbestverwijdering en energiebesparing.

De inspecteurs merken op dat de Noord-Brabantse veehouderij 'in transitie' is. Bedrijven investeren, verduurzamen of denken aan stoppen. Het aantal ondernemers voor wie het toekomstperspectief van hun bedrijf onduidelijk is, stijgt. Een aantal gemeenten heeft vertrouwenspersonen aangesteld om agrariërs te begeleiden. Ook de provincie biedt ondersteuning in de vorm van advies en ondersteuning bij omschakelen of stoppen en financiële tegemoetkoming bij verduurzamingsinitiatieven ('stalderen', is het gevleugelde woord in Noord-Brabant).

In het eerste jaar van het project werden er op 2,5% van de gecontroleerde bedrijven zware vergrijpen vastgesteld, die tot direct bestuurlijk of strafrechtelijk optreden hebben geleid. Bij 5,5% was er sprake van een lichte overtreding waar de ondernemer op gewezen is. Bij 47% was sprake van een overtreding die binnen een redelijke termijn hersteld moet worden. Eigenlijk was dus 92% in orde, hoewel er nog wat te verbeteren valt.


ED - Bijna helft Brabantse veehouderijen doorstaat inspectie
Reageer
  • Deel
Druk af