Dat schrijft een groep Amerikaanse, Aziatische en Australische onderzoekers in Science Advances. Ze constateren dat de hoeveelheid eiwitten en voor de mens belangrijke mineralen als ijzer en zink die rijst bevat, afneemt onder druk van de stijgende kooldioxide-concentratie (CO2) in de lucht.

Afhankelijk van de voedingsstof, denken ze dat dit effect ondervoedings- en daardoor gezondheidsgevolgen kan hebben voor tussen de 140 miljoen en 1,4 miljard mensen. De consequenties voor het vitaminegehalte in rijst hebben ze niet in hun onderzoek mee kunnen nemen. Ze wijzen erop dat meer informatie over de effecten op vitamine-gehaltes gewenst is om overtuigender uitspraken te kunnen doen over de gezondheidsrisico's van minder voedzame rijst.

In Azië voorziet rijst voor circa 25% in de energiebehoefte van mensen. De lagere inkomensklassen zijn het meest afhankelijk van rijst. Circa 0,6 miljard arme mensen in Zuid-Oost Azië zijn voor ruim 50% van hun energie- en eiwitbehoefte afhankelijk van rijst.

'Plofrijst' door overbemesting
De studie is de eerste die op basis van meerjarig onderzoek probeert vast te stellen welke effecten verhoogde CO2-concentraties in de lucht hebben op de voedingswaarde van gewassen. Biochemisch gezien, is het logisch om te verwachten dat zo'n effect bestaat. Koolstofdioxide is een meststof. Door het gebruik van fossiele brandstoffen wordt die vanuit de atmosfeer onbeheersbaar en eenzijdig toegepast. Als de andere factoren voor groei zich niet in gelijke mate mee kunnen ontwikkelen, ontstaat een vorm van overbemesting, met de geconstateerde lagere nutritionele waarde van gewassen als gevolg. Het reclamebureau dat voor een NGO een aansprekende term moet verzinnen om dit effect gemakkelijk aan het publiek duidelijk te maken, zou kunnen kiezen voor 'plofrijst'.

De experimenten werden uitgevoerd op lokaties in China en Japan voor de belangrijkste rijstsoorten die commercieel in gebruik zijn. De onderzoekers concluderen dat "de concentratie CO2 die later deze eeuw vermoedelijk zal worden bereikt, een aanvullend effect zal hebben op de ondervoeding van een groot deel van de wereldbevoking."
Dit artikel afdrukken