Het biodynamisch areaal en het aantal biodynamisch boerende boeren in Nederland groeien gestaag, meldt keurmerk Demeter bij het verschijnen van de jaarlijkse Monitor. De Monitor beschrijft trends en ontwikkelingen in de biodynamische landbouw en handel. Eind 2016 bewerkten 133 boeren 6.466 hectare volgens de biodynamische richtlijnen. Dat komt overeen met zo'n 10,5% van het biologische areaal. De gemiddelde bedrijfsgrootte van de Demeter-bedrijven nam toe naar 49,4 hectare. Dat is groter dan het gemiddelde biologische bedrijf (33,7 ha) en dan het gemiddelde gangbare bedrijf, dat in 2016 32 ha groot was.
"Boeren die werken volgens de biodynamische principes gaan verder dan de wettelijke normen voor biologisch in Europa. De Demeter normen en richtlijnen vormen een aanvulling hierop: ze gaan uit van de laagste mestgiften, de hoogste dierenwelzijnseisen en de meest vergaande normen voor grondgebondenheid om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Naleving wordt onafhankelijk gecontroleerd door inspecteurs van Skal en Control Union," meldt Demeter in het persbericht.
Demeter - Leven begint met Demeter
  • Deel
Druk af