Uit een meta-analyse, gepubliceerd in de Annals of Neurology, blijkt dat een mediterraan dieet een preventieve werking zou kunnen hebben bij hersenaandoeningen zoals beroertes, verminderde cognitieve vermogens en depressie.

De preventieve werking lijkt samen te hangen met de mate waarin men zich aan een mediterraan dieet houdt. Voor de preventie van beroertes lijkt het belangrijk dat men zich streng aan het dieet houdt, bovendien lijkt de werking effectiever te zijn bij mannen. Voor depressies blijft een beschermende werking in stand ook als men maar een beetje mediterraan eet.

Professor Theodora Psaltopoulou concludeert in NutraIngredients: "Gezien de beperkte beschikbaarheid van farmaceutica om cognitieve aftakeling en beroertes te voorkomen, kan men het belang van preventieve maatregelen, zoals een gezond voedingspatroon, verdedigen om het risico op milde en ernstige cognitieve aftakeling, Alzheimer, depressies en beroertes te verminderen".
Dit artikel afdrukken