Dat blijkt uit de Smart Health Monitor, een marktonderzoek onder 6.000 Nederlanders door Multiscope. Eén op de 3 Nederlanders registreert data over zijn of haar gezondheid en activiteiten met een app, smart watch of wearable. Het gaat daarbij om gegevens als aantal stappen, gewicht of bloeddruk.

'Voor wat, hoort wat'
Het meeste animo is er voor het delen van data in ruil voor premiekorting; 45% van de Nederlanders is bereid om de gegevens die zij registreren met hun quantified self-toepassing te delen met hun zorgverzekeraar als daar korting op de zorgpremie tegenover staat. Vooral jongeren (59%) en mensen met een laag inkomen (51%) zijn hier voorstander van.

Bij het delen van de gegevens met de werkgever is meer aarzeling merkbaar. Dat willen 3 op de 10 Nederlanders overwegen, mits er een beloning tegenover staat, zoals extra vrije dagen of een bonus. Met commerciële organisaties wil maar 16% delen, en dan in ruil voor korting op een dienst of product.

De respondenten geven aan dat het in alle gevallen heel belangrijk is dat er vertrouwelijk en met zorg met de data wordt omgegaan. Daar zijn ze bij commerciële organisaties duidelijk het minst gerust op.

Wettelijk niet toegestaan
Overigens is het in Nederland volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor werkgevers niet toegestaan om gezondheidsdata te verzamelen. Zelfs niet in het geval dat een werknemer zelf toestemming geeft. Onlangs tikte de Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor nog twee werkgevers op de vingers.

Fotocredits: John Biehler
Dit artikel afdrukken