Extreem overgewicht is een bedreiging voor de gezondheid, het leidt tot ziekten als diabetes en bepaalde soorten kanker, en daardoor tot hogere kosten voor de gezondheidszorg. McKinsey heeft onderzocht hoe die hogere zorgkosten eruitzien. Op de website Consultancy.nl wordt McKinsey's conclusie samengevat.

Obesitas legt internationaal een hoge druk op de gezondheidszorgsystemen. In het Verenigd Koninkrijk bedragen de obesitas-gerelateerde medische kosten bijvoorbeeld meer dan £4 miljard per jaar (op basis van cijfers uit 2007). Analisten verwachten dat de totale kosten zullen stijgen tot ongeveer £9.7 miljard in 2050. De Verenigde Staten besteden hieraan op dit moment ongeveer $160 miljard – tweemaal zoveel als tien jaar geleden – en dat bedrag kan tegen 2018 opnieuw verdubbelen.

Deze gigantische cijfers representeren echter slechts een fractie van de totale economische lasten op de maatschappij door obesitas. De indirecte kosten zijn veel hoger. Obesitas kost de Verenigde Staten indirect ten minste $450 miljard per jaar – bijna driemaal de directe medische kosten. De situatie is vergelijkbaar in andere landen. Uit de analyse van McKinsey blijkt dat de gemiddelde, directe kosten ongeveer 30 tot 40% uitmaken van de totale economische kosten voor de maatschappij en de indirecte kosten dus 60 tot 70%. De consultants waarschuwen echter dat er een duidelijke trend waarneembaar is: het aandeel van indirecte kosten stijgt geleidelijk, wat impliceert dat de totale maatschappelijke lasten door obesitas alleen maar groter zullen worden in de komende decennia.


Het staatje bij het artikel laat zien waaruit de indirecte kosten bestaan. Voor het individu: meer voedsel, grotere kleding, afslankprogramma's. Voor werkgevers: absenteïsme, teruglopende productiviteit, kortdurende invaliditeit.

Voor Nederland gaat het volgens de Raad voor Volksgezondheid en Zorg naar schatting om een jaarlijks bedrag van ruim 500 miljoen aan directe, en circa 2 miljard aan indirecte kosten van overgewicht. Deze cijfers komen overeen met de McKinsey-analyse.

Fotocredits: Images_of_Money
Dit artikel afdrukken