In de komende 3 jaar wil Marokko zijn fosfaatproductie van 30 naar 50 miljoen ton laten stijgen. Het land zal zijn productie van kunstmest bijna verdriedubbelen. Om dat te kunnen realiseren investeert het $15 miljard.

Marokko is de grootste exporteur van deze grondstof ter wereld. Ondanks lagere prijzen heeft het land hiertoe besloten. Het zegt dat het een bijdrage wil leveren aan de voedselzekerheid in de wereld. Tevens levert de export van kunstmest en fosfaat een belangrijke stroom deviezen op. Het land heeft die nodig om de ontwikkeling van zijn duurzame energievoorziening (wind en zon) te kunnen financieren. Dat schrijft Les Echos.

Fosfaat is een kritisch, niet vervangbaar element in de voedselkringloop. Volgens schattingen zijn de werelvoorraden tussen nu en 50-100 jaar uitgeput.
Dit artikel afdrukken