Het LEI, onderdeel van Wageningen UR, schrijft bij het verschijnen van het rapport:

De Monitor Duurzaam Voedsel 2011 geeft een overzicht van de consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel in Nederland over het jaar 2011. De cijfers hebben betrekking op de in Nederland verkrijgbare producten in de belangrijkste afzetkanalen en zijn gebaseerd op de omzet van producten voorzien van een keurmerk met onafhankelijke controle.
Op basis van de cijfers over 2011 kan geconstateerd worden dat duurzaam voedsel een van de belangrijkste groeimarkten is in retail en foodservice en dat de groei bovendien stabiel is. De omzet aan duurzaam voedsel steeg in 2011 met 30,5 procent. Deze is zelfs nog een fractie hoger dan in 2010, toen de groei 29,4 procent bedroeg. Afgezet tegen de groei van de totale bestedingen aan voedsel, die in 2011 3,1 procent bedroeg, is 30,5 omzetstijging een goede prestatie. Het marktaandeel van duurzaam voedsel steeg hiermee van 3,5 naar 4,5 procent.


De categorie duurzaam voedsel biedt een duidelijke stimulans aan de economie. De effecten op de ecologie vermeldt de monitor niet.

De Monitor is hier te downloaden.

Een uitgebreider persbericht is te vinden op verduurzamingvoedsel.nl
Dit artikel afdrukken