De teelt, verwerking en verkoop van marihuana kan wat de Uruguayaanse overheid betreft beter 'bovengronds' worden beheerst dan door bestrijding van de illegaliteit. Terwijl de Nederlandse kranten het nieuws eenvoudig melden, komt The Washington Post vandaag met een uitgebreide analyse die ook de tegenstanders aan het woord laat. Zij vrezen dat de legalisering van drugs zal leiden tot een verdere verslechtering van de positie van de kansarmen in het land.

Een Amerikaanse deskundige wijst daarentegen op de wellicht tegeninituitieve maar wel degelijk slimme kant van deze andere benadering. "Voor het eerst haalt een land de winst uit de drugshandel. Daarmee ontneemt het criminelen de grond om erin te handelen", zegt Sanho Tree, drugexpert van het Institute for Policy Studies in Washington.
Dit artikel afdrukken