“De Europese Commissie houdt te weinig rekening met het feit dat we een doorvoerland zijn met veel buitenlands vrachtverkeer en veel verouderde gebouwen”, zegt Marie-Ange Dhondt, woordvoerster van Marghem. Als België toestemming voor een lager percentage krijgt, moeten andere EU-lidstaten dat compenseren.

Nationale en internationale media vallen in alle toonaarden over de uitspraak van Marghem heen. Premier Charles Michel fluit zijn minister en partijgenote terug: "Dit is niet de positie van de regering." Ook de Bond Beter Leefmilieu reageert verbaasd: “Deze ambitieuze doelstelling zou juist moeten aanzetten tot extra inspanningen. Het is een ongelofelijk zwaktebod de ambitie te verlagen”, zegt beleidscoördinator Mathias Bienstman.

De woordvoerster van Marghem ziet geen enkel verband met de terugtrekking van Trump uit het Klimaatakkoord van Parijs, en ook geen contradictie met de scherpe veroordeling door België. “Trump schiet het basisprincipe van het akkoord af. Wij blijven samen met de gewesten strijden tegen de klimaatopwarming”, aldus de Standaard.
Dit artikel afdrukken