Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu pleit bij de EU-commissaris voor gezondheid, Tonio Borg, voor het het op korte termijn in Europa toestaan van de veredelingstechniek cisgenese. Ook staatssecretaris Dijksma tekent de brief, die voortkomt uit een vorig jaar aangenomen motie van de Tweede Kamerleden Geurts en Dik-Faber om in Europees verband topprioriteit te vragen voor het toestaan van cisgenese.

Cisgenese is een vorm van genetische modificatie binnen een plantensoort die, zo adviseert ook de EFSA, 'niet meer risico's met zich meebrengt dan traditioneel veredelde gewassen', schrijft Boerderij. Met name voor aardappelen is het belangrijke optie in de bestrijding van phytophthora. Omdat er binnen de EU nog geen duidelijkheid is over de vrijstelling van cisgenese, is de veredelingsbranche 'nu terughoudend met de verdere ontwikkeling en toepassing van deze veredelingstechnieken'.

Cisgenese onderscheidt zich van transgenese. Bij de laatste vorm van veredeling worden genetische eigenschappen van het ene organisme in het andere gebracht. Zo kan bijvoorbeeld een gerstgen in een appel worden aangebracht om de appel ziekteresistenter te maken. Dit wordt beschouwd als genetische manipulatie. Binnen een soort kruisen kan als 'natuurlijk' worden beschouwd. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij het kruisen van grassoorten. Een grassoort uit een nat gebied dat door klimaatverandering in het warme seizoen verdroogt, kan gemakkelijk en snel geschikter worden gemaakt voor die droogte door kruising met een grassoort van elders in de wereld. Zo kunnen de graasgronden jaarrond in conditie blijven ondanks veranderende omstandigheden.
Het pleidooi van Mansveld behelst de facto 'natuurlijke' cisgenese niet langer als genetische manipulatie te beschouwen.
Dit artikel afdrukken