Daniel Cueff, burgemeester van het Bretonse Langouët, verbood afgelopen mei het spuiten van pesticiden in een straal van 150 meter rondom woningen. Hij gaf daarmee binnen zijn gemeente uitvoering aan een al 10-jaar oud Europese richtlijn over het gebruik van glyfosaat en pesticiden. Zo'n richtlijn moet in de nationale wetgeving van de lidstaten opgenomen worden, maar Frankrijk deed dat tot op heden niet (Nederland deed dat in 2010 al).

Cueff: "Mijn standpunt is dat ik in mijn rol als overheid duidelijk tekort schiet, verplicht ben de Franse grondwet te respecteren en dus voer ik de besluiten door die de Staat had moeten invoeren. Het voorzorgsbeginsel is verankerd in de Franse grondwet en is van toepassing in onze gemeente. In ons dorp zijn de mensen zich ervan bewust geworden dat ze ongewild synthetische pesticiden inademden en daar zijn ze het niet langer mee eens."

'Gelijk én ongelijk'
Volgens de prefect van het department Îlle-et-Vilaine, waar Langouët in ligt, handelt Cueff hiermee tegen de wet. Vandaar de gang naar de bestuursrechter. Vrijdag kreeg Cueff steun uit onverwachte hoek. In een interview met Konbini, een op jongeren gerichte mediasite, zei Emmanuel Macron dat Cueff "gelijk had met zijn motivatie", maar dat de wet er is om gerespecteerd te worden. "En daarom moeten we nu snel de Franse wet aanpassen," zegt Macron.


Van mening veranderd
De Franse president zei tijdens het interview dat hij heel anders is gaan denken over ecologische vraagstukken. "Ik ben de afgelopen maanden ingrijpend van mening veranderd. Ik heb veel gelezen, veel geleerd," zegt hij verwijzend naar de verschillende wetenschappelijke rapporten die de afgelopen maanden zijn verschenen (IPBES, IPCC) en de klimaatacties van jongeren van wie Greta Thunberg het boegbeeld is. "Ik denk", zegt Macron op de van hem bekende logische toon, "dat we allemaal een stukje van het antwoord moeten bijdragen, maar dat gaat niet van de ene dag op de andere."

Macrons uitspraken zijn opvallend. Op 28 augustus vorig jaar verloor hij zijn milieuminister Nicolas Hulot die 'niet meer wilde liegen' over wat haalbaar is in de worstfabriek die politiek nu eenmaal is.

'Textiel, hfk's en biodiversiteit'
Hoever is Macron nu opgeschoven? Tijdens de G7 die zich dit weekend afspeelt in het Franse Biarritz wil hij - zegt hij gedecideerd - drie punten aan de orde stellen. Hij wil het hebben over de textielsector, die na de olieindustrie de tweede grootste uitstoot van CO2 veroorzaakt. Hij wil het hebben over fluorkoolwaterstoffen (hfk's), die nog veel schadelijker zijn dan broeikasgassen als CO2 of methaan. En hij zet de biodiversiteit op de agenda: de aanwezige landen op de G7 zullen, voor het eerst, een biodiversiteits-charter ondertekenen. "Ook Amerika?", vraagt de interviewster. "Dat is de vraag," lacht Macron. "Ik zal er alle druk op zetten." Politiek blijft een worstmakerij.

Daniel Cueff, de idealist-burgemeester van de ecologische Bretonse plaats Langouët, roept inmiddels al zijn ambtsgenoten op hetzelfde decreet uit te vaardigen. Hij hoopt dat de uitkomst bij de bestuursrechter zal zijn dat zijn besluit niet illegaal is maar te wijten aan het tekortschieten van de Staat om actie te nemen.UPDATE 28 augustus, 10.00u: Burgemeester Daniel Cueff is in het ongelijk gesteld. De bestuursrechter heeft dinsdag zijn maatregel ('arrêté') geschorst, meldt FranceTVInfo.
Cueff gaat in hoger beroep: "We kunnen geen jaren blijven wachten tot er eindelijk een besluit wordt genomen."

Cueff beroept zich op het voorzorgsprincipe, dat hem ertoe brengt de inwoners van zijn gemeente te beschermen tegen stoffen als glyfosaat en pesticiden die waarschijnlijk kankerverwekkend zijn. Elisabeth Borne, minister van Ecologische Transitie, komt hem tegemoet: "Ik deel de zorgen van de burgemeester van Langouët: ik zal de komende dagen een ontwerp van een nieuwe verordening over pesticiden voorleggen". De Franse boerenbond, FNSEA, is bang voor een eenzijdige pesticidenregeling: "een verbod op gewasbeschermingsmaatregelen binnen 150 meter van een huis zal een snel einde betekenen voor alle teelten," zegt Christian Durlin. Hij pleit voor lokale en regionale afstemming binnen het kader van een "handvest voor het gebruik van fytosanitaire producten in de buurt van woningen".
Dit artikel afdrukken