imageWe hebben het hier regelmatig over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Maatschappelijk Verantwoorde Marketing. Gegeven onderstaand bericht is het kennelijjk onverantwoord om niet je MVO-diploma te halen. Is dat nou echt de oplossing?

De aandacht vanuit mkb en grootbedrijf voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is relatief nieuw. Bedrijven willen wel, maar weten niet goed hoe. Een nieuwe ISO-richtlijn legt een wereldwijde basis voor een uniforme terminologie op het terrein van MVO. De handleiding zal in 2009 gepubliceerd worden als ‘ISO 26000 Guidance on Social Responsibility’. Bedrijven kunnen er vrijwillig gebruik van maken, want het is geen certificeerbare norm.
Onderwerpen
De richtlijn geeft advies voor het opzetten en implementeren van MVO, het identificeren en betrekken van stakeholders en het vergroten van geloofwaardigheid van claims en communicatie op het gebied van MVO. Waar houdt MVO allemaal rekening mee? Belangrijke aandachtsgebieden zijn het milieu, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, consumentenzaken en de ontwikkeling en het betrekken van de samenleving. ISO 26000 is opgebouwd rond normatieve referenties, termen en definities, de maatschappelijk verantwoorde context van bedrijven, MVO-principes, leiding bij MVO-zaken en leiding voor organisaties bij het implementeren van een MVO-beleid.

Doelgroep
ISO 26000 is bedoeld voor alle soorten organisaties. De internationale richtlijn biedt ondersteuning aan zowel publieke- als privatesectororganisaties, in ontwikkelde en onontwikkelde landen. Bedrijven, overheden en NGO’s kunnen profiteren van ISO 26000. De richtlijn houdt rekening met variërende lokale omstandigheden.

Deelnemers
Vanaf begin 2005 werkt een werkgroep aan ISO 26000. Ruim zeventig landen en 35 internationale organisaties (zoals de Verenigde Naties) werken mee aan de richtlijn. ISO onderscheidt de volgende stakeholdercategorieën die meewerken aan de richtlijn: industrie, overheid, consumenten, arbeiders, NGO’s en onderzoekers. De normcommissie MVO verzorgt en bepaalt de Nederlandse inbreng en strategie bij de internationale normalisatie op het gebied van MVO. NEN roept belanghebbenden op deel te nemen aan de normcommissie. Op 30 oktober 2007 vindt in Utrecht de eerste voorlichtingsmiddag plaats over de nieuwe ISO-richtlijn.


bron: VMT

brochure iso-26000
Dit artikel afdrukken