Het had wat voeten in de aarde voordat de leerstoel op het gebied van voeding en gezondheid bij jeugd er daadwerkelijk kwam. Pas nadat bleek dat er bij 700 universiteiten wereldwijd nog niet zo’n leerstoel bestond, gaf Maastricht University akkoord om de leerstoel op te starten. Het fulltime hoogleraarschap wordt middels een duo ingevuld. Edgar van Mil en Remco Havermans zijn benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Jeugd, Voeding en Gezondheid’ aan de Faculty of Science and Engineering van de Maastricht University in Venlo.

'Enorm groot gebied'
Van Mil en Havermans zien het duoschap als een voordeel. ”Voeding en gezondheid beslaat zo’n enorm groot gebied. Zo kunnen we zowel de medische als psychologische kant bekijken”, zegt Havermans. Hij is universitair docent en werkzaam bij de Faculty of Science and Engineering van Maastricht University waar hij onder meer onderzoek doet naar de psychologie van eten. Hij houdt zich bezig met vragen als 'waarom eten wij wat wij eten?' Van Mil is kinderarts-endocrinoloog en gespecialiseerd in hormonale ziekten, diabetes, groeistoornissen en obesitas. Hij werkt bij de vakgroep kindergeneeskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch en schreef het handboek ‘Overgewicht en obesitas bij kinderen’. Hij is oprichter van het Expertisecentrum Overgewicht bij Kinderen.

De duo-baners gaan onderzoek doen naar gezonde voeding en het effect op het lichaam, psychologische kennis, marketing en de ontwikkeling van nieuwe producten. “Hoe houden we de jeugd gezond? Hoe houden we de niet-gezonde jeugd zo gezond mogelijk? En dan middels voeding. Dat zijn vragen waar we ons mee bezig gaan houden”, zegt van Mil.

Hopelijk kunnen we er zo met elkaar voor zorgen dat toekomstige generaties al vroeg in hun leven bewust gezondere voedselkeuzes maken
De eerste 1.000 dagen en de laatste 1.000 dagen van de jeugd zijn belangrijk, zeggen de deeltijdprofessoren. Daarom richten ze zich in eerste instantie op gezinnen met jonge kinderen (tot en met drie jaar) en jongeren van 12 tot en met 18 jaar. “Er is meer onderzoek nodig naar waarom jongeren niet gezond eten en waarom ze niet van groente en fruit houden. Wat maakt dat ze bepaalde keuzes maken?”, vraagt Havermans zich hardop af. “Hier hebben we nog geen pasklaar antwoord op. Als we weten welke knopjes we bij jongeren moeten indrukken, kunnen we pas goede interventies ontwikkelen.” Voor hun onderzoek willen ze hun brede netwerk en de hele keten betrekken.

'Pre-competitief onderzoek, daar heeft iedereen wat aan'
Brightlands Campus Greenport Venlo is de thuisbasis voor de nieuwe leerstoel die mede mogelijk gemaakt wordt door het bedrijfsleven. Zijn ze dan wel onafhankelijk? Volgens Aalt Bast, decaan Campus Venlo, hoogleraar farmacologie en toxicologie Maastricht University en aanjager van de leerstoel wel. “We gaan pre-competitief onderzoek doen. Dus onderzoek waar iedereen wat aan heeft.” Initiatiefnemer Jan Klerken van Scelta Mushrooms prijst die combinatie van multidisciplinair onderzoek en bedrijfsleven. “Hierdoor ontstaat unieke kennis die van grote waarde is. Hopelijk kunnen we er zo met elkaar voor zorgen dat toekomstige generaties al vroeg in hun leven bewust gezondere voedselkeuzes maken.”
Dit artikel afdrukken