Nieuwe stoffen en glyfosaat
RIWA-Maas, het internationale samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die het Maaswater gebruiken als grondstof, publiceert jaarlijks een rapport over de kwaliteit van het Maaswater. Dit jaar slaan ze alarm omdat bij 10% van de metingen te veel 'nieuwe stoffen' (medicijnen) en bij 20% te veel onkruidbestrijders (glyfosaat) zijn aangetroffen. Ze pleiten daarom voor een 'doortastende aanpak aan de bron', schrijft De Morgen. Door de frequente normoverschrijdingen is niet te voorkomen dat ook in het drinkwater (zeer kleine) hoeveelheden van de aangetroffen 'geneesmiddelen, röntgencontrastmiddelen en hormoonverstorende stoffen' aanwezig zijn.

Green Pharmacy
Volgens RIWA-Maas moet er een totaalverbod komen op het gebruik van bepaalde chemicaliën en moet er een gesprek op gang komen met artsen en farmaceuten. "We willen dat de farmaceutische sector gaat nadenken over de nadelige milieu-effecten die hun producten veroorzaken", zegt Harry Römgens, directeur van RIWA-Maas. Mogelijke oplossingen zouden gevonden kunnen worden in de richting van beter afbreekbare medicijnen (de zogeheten Green Pharmacy). Daarnaast zouden medici hun voorschrijfgedrag kunnen aanpakken, zodat niet alleen het milieu beter af is, maar er ook kosten bespaard worden in de gezondheidszorg. Uiteraard zonder dat dat ten koste gaat van de gezondheid van hun patiënten.

Fotocredits: de Maas bij Luik, Stéphane Mignon
Dit artikel afdrukken