Uit cijfers van Milieu Centraal blijkt dat er in Nederland alleen al dagelijks 400.000 hele broden in de vuilnisbak verdwijnen. Een derde tot de helft van al het geproduceerde eten wordt weggegooid - niet alleen in Nederland, ook in Europa en de Verenigde Staten.

Als supermarkten verplicht zouden worden inzicht te geven in de hoeveelheden voedsel die zij weggooien, kan dat een concurrentie-voordeel opleveren voor de supermarkt die het minst weggooit, stelt Klaver. De PvdA steunt het voorstel, dat naar voren kwam bij de bespreking van de begrotingsbehandeling van Landbouw en Natuur.

Supermarkten lijken verantwoordelijk te zijn voor 5 tot 7% - de cijfers zijn, net als de altijd weer geciteerde 30--50% verspilling, weinig precies - van hun omzet verantwoordelijk te zijn. Consumenten verspillen thuis een veelvoud van dit percentage. De Nederlandse overheid berekende het het aandeel van consumenten in de totale verspilling op circa 45%. Wat dat aangaat doen de supers het keurig. Dat is niet zo verwonderlijk, want ze gooien niet graag inkoopkosten weg. Dat kost immers geld. Het uit de winkels bannen van vers zou uiteraard goed kunnen helpen bij het terugdringen van de geconstateerde verspilling. Die maatregel zal vermoedelijk ook de thuisverspilling fors laten dalen.

Fotocredits: Artiii
Dit artikel afdrukken