Wouter van der Weiden betoogt dat het groene poldermodel bij de invulling van de Melkveewet heeft gefaald. De Melkveewet en bijbehorende AmvB zijn inderdaad slecht voor burgers, boeren, dieren en milieu. Dit resultaat kent alleen verliezers. Daarin geef ik Wouter van der Weijden gelijk. Ook onderschrijf ik het belang om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk debat meer impact heeft in het politieke besluit. Daar voeg ik graag een aantal punten aan toe.

Staatssecretaris Dijksma heeft hier vooral de 'Dijksma-show' gespeeld
Machtsspel met zoethoudertje
Allereerst een toevoeging over het politieke spel. De Melkveewet is een lastig dossier voor de huidige coalitie van VVD en PvdA. Deze partijen hebben hier duidelijk verschillende standpunten over. Staatssecretaris Dijksma heeft hier vooral de 'Dijksma-show' gespeeld. Hiermee heeft zij tegen wil en dank niet geluisterd naar de gevoelens uit de samenleving en feiten die haar niet zinnen legt ze ter wille van hogere politiek naast zich neer. Zo staat de politiek niet in dienst van burgers, maar is het een machtsspel. Staatssecretaris Dijksma ontbreekt het aan een visie voor de (melk)veehouderij. Hierdoor is de invulling naast een politiek akkoord vooral een onverantwoorde en visieloze weg. De 'aandacht' voor weidegang is enkel een zoethoudertje voor de oppositiepartijen.

Economie eerst
Ik ben het daarnaast met Wouter van de Weijden eens dat het ministerie van Economische Zaken een te grote rol speelt in de totstandkoming van beleid over de landbouw en ons voedsel. EZ behartigt de belangen puur vanuit economisch perspectief. De belangen van burgers, boeren, dieren en natuur worden hiermee onderbelicht. Staatssecretaris Mansveld en haar Ministerie van Infrastructuur en Milieu had ook milieubelangen moeten verdedigen in plaats van verkwanselen.

Natuur en Milieu heeft veel te snel het politieke compromis omarmt dat niet werd gedragen door de achterban. Dat is een les voor alle milieu-organisaties
Compromis zonder draagvlak
Milieudefensie heeft vanaf het begin af aan gepleit voor een gezonde melkveeveehouderij; deze is grondgebonden (waardoor de het aantal koeien direct beperkt wordt door de hoeveelheid mest die de grond aan kan), heeft meer weidegang en biedt een toekomst voor boeren.
Milieudefensie heeft wél meegepraat, maar wij merkten als snel dat er niet naar ons werd geluisterd. Natuur en Milieu heeft veel te snel het politieke compromis omarmt dat niet werd gedragen door de achterban. Dat is een les voor alle milieu-organisaties.

Tegengas
Een sterkere maatschappelijke coalitie en een krachtige voedselbeweging is hard nodig, en daar werken we vanuit Milieudefensie aan. Deze is breder dan alleen milieu- natuur en dierwelzijnsorganisaties. Onze veehouderij heeft impact op onze leefomgeving, zowel hier in Nederland als elders. Burgers en bedrijven zijn daar de dupe van. Het is tijd voor een veehouderijbeleid mét visie in het belang van boeren, voor burgers, en voor onze toekomst. Wie dat ook vindt, doet met ons mee en brengt in wat hij of zijn kan: kennis, een netwerk en een achterban!

Fotocredits: Why can't we be friends? Skley
Dit artikel afdrukken